Lög Keðjunnar

I. kafli. Almenn ákvæði

1. gr. Heiti félagsins og hlutverk

Félagið heitir Keðjan, nemendafélag Kvennaskólans í Reykjavík. Kennitala þess er 430993-2089. Lögheimili félagsins er að Fríkirkjuvegi 9, 101 Reykjavík. Varnarþing þess er í Reykjavík. Reikningsár félagsins er frá 1. maí til 30. apríl ár hvert.

Hlutverk félagsins er:

a) Að standa vörð um sameiginlega hagsmuni nemenda.

b) Að halda uppi virku félagslífi fyrir nemendur.

2. gr. Réttindi og skyldur félagsmanna

Allir þeir sem greiða félagsgjald til nemendafélagsins og stunda nám við Kvennaskólann eru fullgildir félagsmenn. Gjald fyrir inngöngu í nemendafélagið skal ákveðið á lagabreytingafundi á vorönn.

Fullgildir félagsmenn eru kjörgengi í trúnaðar – og stjórnunarstöður Keðjunnar og eiga atkvæðisrétt í kosningum félagsins ásamt atkvæðis- og tillögurétt á lagabreytingafundum þess.

Allir félagsmenn skulu lúta settum lögum félagsins og fundarsamþykktum.

Félagsmaður hefur fyrirgert rétti sínum til aðildar að Keðjunni ef hann brýtur lög félagsins og/eða samþykktir þess eða kýs að skrá sig úr félaginu.

Félagsmenn hafa þátttökurétt á öll mót, keppnir og skemmtanir sem félagið stendur fyrir. Félagsmenn skulu alla jafna njóta sérkjara þegar kemur að viðburðum á vegum Keðjunnar. Vinna félagsmanna fyrir félagið er sjálfboðavinna og eru ekki greidd laun fyrir.

II. kafli. Stjórn félagsins

3.gr. Aðalstjórn Keðjunnar

Aðalstjórn skipa: Forseti Keðjunnar, gjaldkeri, formaður margmiðlunarráðs Unnar, leikfélagsins Fúríu, listanefndar, málfundafélagsins Loka, skemmtinefndar og markaðsnefndar sem öll eru kosin beinni kosningu að vori.

Átta eru kosnir einstaklingskosningu að vori, þar af einn forseti.

4. Verksvið aðalstjórnar

Aðalstjórn Keðjunnar fer með æðsta vald í málefnum félagsins milli aðalfunda og fer með

úrskurðarvald í málefnum félagsins.

Aðalstjórn skal hafa yfirumsjón með allri starfsemi nemendafélagsins og koma fram fyrir hönd þess. Í þessu felast meðal annars tengsl við nefndir og félög sem starfa á vegum Keðjunnar.

Aðalstjórn skal sjá um úthlutun fjár til nefnda Keðjunnar og vinna fjárhagsáætlun fyrir hverja önn.

Aðalstjórn skal funda minnst einu sinni í viku og verður meirihluti sjórnar að sitja fund svo hann sé löglegur.

Aðalstjórn skal vera nemendaráð skv. lögum um framhaldsskóla.

Aðalstjórn skal halda uppi hefðarbók Keðjunnar sem skal vera uppfærð árlega, í lok seinni annar.

Allir meðlimir aðalstjórnar Keðjunnar hafa jafnan atkvæðisrétt, nema ef að atkvæðin skiptast jafnt á milli meðlima stjórnar, þá hefur Forseti tvöfaldann atkvæðisrétt.

Í upphafi skólaárs skal stjórn Keðjunnar skipta minni nefndum á milli sín og tryggja þannig að allar nefndir nemendafélagsins hafi rödd inn í stjórn Keðjunnar. Minni nefndir skulu þó halda sjálfstæði sínu í starfi og eru fyrst og fremst á ábyrgð formanns hverrar nefndar.

Þessa verkaskiptingu skal tilkynna félagsmönnum Keðjunnar á vefsvæði hennar eigi síðar en 1. september á ári hverju.

Sitjandi meðlimir í stjórn Keðjunnar eru jafnframt fyrrimyndir félagsmanna og eiga að gera allt sem í þeirra valdi stendur til að verða skólanum, og þeim sem í honum eru, til sóma.

Sé greiðsla hærri en 100.000kr skulu bæði forseti Keðjunnar og gjaldkeri Keðjunnar samþykkja greiðsluna.

Forseti Keðjunnar

· Er fulltrúi Keðjunnar gagnvart aðilum utan skólans og innan

· Hefur yfirumsjón með allri starfsemi félagsins og skal stuðla að öflugu og fjölbreyttu félagslífi

· Hefur rétt til að sitja fundi nefnda og ráða án atkvæðisréttar

· Er fulltrúi nemenda í skólaráði og skólanefnd Kvennaskólans

· Ber ábyrgð á skuldbindingum Keðjunnar ásamt gjaldkera Keðjunnar og skólameistara Kvennaskólans ef um fjárhagsskuldbindingar er að ræða

· Hefur skoðunaraðgang að bankareikningum félagsins

Gjaldkeri og varaforseti

· Gjaldkeri skal vera orðin fjárráða á skólasetningu, nema að undanþága sé veitt af hálfu kjörstjórnar, en þá þarf einstaklingur að verða fjárráða á sama ári og hann er kjörinn.

· Gerir fjárhagsáætlun félagsins í samvinnu formanna félaga Keðjunnar og leggur fyrir aðalstjórn fyrir 15. september ár hvert

· Heldur utan um öll fjármál vegna starfsemi félagsins og samþykkir reikninga

· Er tengiliður við fjármálastjóra Kvennaskólans og afhendir þangað samþykkta reikninga til greiðslu

· Þegar skólaári lýkur skulu reikningar félagsins vera nemendum aðgengilegir og nýkjörinni stjórn til leiðbeininga

· Gjaldkeri skal einnig vera ritari stjórnar og rita niður allar fundagerðir og opinbera fundi stjórnarinnar.

Formaður leikfélagsins Fúríu

· Formaður leikfélagsins Fúríu stýrir starfsemi leikfélagsins á skólaárinu

· Stjórn Fúríu skal skipuð fjórum nemendum í upphafi skólaárs auk formanns; ritara, gjaldkera og tveimur meðstjórnendum, svo skal að lágmarki einn nýnemi vera valinn að hausti

· Stjórn Fúríu skal gera fjárhagsáætlun fyrir starf félagsins sem samþykkt skal af aðalstjórn Keðjunnar fyrir 1. nóvember

· Stjórn Fúríu útvegar og gerir samning við leikstjóra í samvinnu við fjármálastjóra Kvennaskólans

· Stjórn Fúríu ákveður í samráði við aðalstjórn og leikstjóra hvaða leiksýning skuli sett upp á skólaárinu

· Stjórn Fúríu stendur fyrir leiklistarnámskeiði/spunanámskeiði á haustönn þar sem m.a. er valið í leikhóp fyrir komandi leiksýningu

· Stjórn Fúríu gerir samning við leikhús, ákveður leiktímabil og fjölda sýninga í samráði við stjórn Keðjunnar.

· Öll fjárútlát eru aðeins heimiluð af gjaldkera Keðjunnar sem skal hafa yfirumsjón með fjármálum Fúríu

Formaður listanefndar

· Formaður Listanefndar ber ábyrgð á starfi nefndarinnar á skólaárinu

· Stjórn Listanefndar skal skipuð fjórum nemendum í upphafi skólaárs auk formanns; ritara, og þremur meðstjórnendum, svo skal að lágmarki einn nýnemi vera valinn að hausti

· Markmið listanefndar er að stuðla að listrænum viðburðum innan skólans

· Stjórn Listanefndar skal hafa yfirumsjón með listavikum á skólaárinu og öðrum smærri skemmtikvöldum

· Stjórn Listanefndar skal hafa yfirumsjón með framkvæmd Viðarstokks, árlegra góðgerðartónleika Keðjunnar

· Stjórn Listanefndar skal skipuleggja og halda skíða og menningarferð Keðjunnar.

Formaður málfundafélagsins Loka

· Formaður málfundafélagsins Loka ber ábyrgð á starfi félagsins á skólaárinu

· Stjórn Málfundafélagsins Loka skal skipuð fjórum nemendum í upphafi skólaárs auk formanns; ritara, og þremur meðstjórnendum, svo skal að lágmarki einn nýnemi vera valinn að hausti

· Stjórn Málfundafélagsins skal sjá til þess að Kvennaskólinn tefli fram keppnisliði í MORFÍS og Gettu betur

· Stjórn Málfundafélagsins Loka skal sjá um að velja þjálfara fyrir MORFÍs og Gettu betur lið Kvennaskólans í samstarfi við gjaldkera Keðjunnar.

· Stjórn Málfundafélagsins skal annast námskeið í ræðumennsku á haustönn og í framhaldinu halda innanskólaræðukeppnina Kvennó, Sygin.

· Stjórn Málfundafélagsins skal sjá um að halda Heimdall, innanskólaspurningakeppni Kvennó

· Málfundafélagið Loki skal sjá um að mynda og æfa upp klappkjarna. Hlutverk klappkjarnans er að hvetja lið Kvennaskólans í Gettu betur og MORFÍs og halda uppi góðri stemningu á keppnum á vegum Keðjunnar

· Málfundafélagið Loki skal sjá um að útbúa og dreifa söngbæklingum í samstarfi við klappkjarna.

Formaður margmiðlunarráðsins Unnar

· Formaður margmiðlunarráðs ber ábyrgð á starfi ráðsins á skólaárinu

· Stjórn margmiðlunarráðs skal skipuð formönnum ljósmyndanefndar, ritnefndar, fréttanefndar, Klisjunnar og Pedóru

· Hlutverk margmiðlunarráðs er að efla og samþætta og stuðla að skilvirkni allra þátta margmiðlunar á vegum Keðjunnar

Formaður skemmtinefndar

· Formaður skemmtinefndar ber ábyrgð á starfi nefndarinnar á skólaárinu

· Skemmtinefnd skal skipuð fjórum nemendum í upphafi skólaárs auk formanns; ritara, og þremur meðstjórnendum, svo skal að lágmarki einn nýnemi vera valinn að hausti

· Skemmtinefnd vinnur að stærri viðburðum á vegum nemendafélagsins, s.s. dansleikjahaldi, árshátíð og söngkeppninni Rymju.

· Skemmtinefnd skal einnig koma að skipulagningu ýmissa minni viðburða innan Keðjunnar svo sem skemmtikvölda eða viðburða í hádegishléum.

Formaður markaðsnefnar/markaðsstjóri

· Markaðsstjóri Keðjunnar ber ábyrgð á starfsemi markaðsnefndar á árinu.

· Markaðsnefnd skal skipuð fjórum nemendum í upphafi skólaárs auk formanns; fjórir meðsjórnendur, svo skal að lágmarki einn nýnemi vera valinn að hausti

· Markaðsnefnd sér um að afla auglýsinga í miðla Keðjunnar og öflun annarra styrkja í tengslum við viðburði Keðjunnar

· Markaðsnefnd skal sjá um markaðssetningu fyrir alla viðburði skólans í samráði við aðrar nefndir

· Markaðsstjóri ber ábyrgð á að innheimta greiðslu fyrir þá styrki sem hann og markaðsnefnd aflar.

Öldungur Keðjunnar

· Öldungur er ráðunautur stjórnar

· Einungis fyrrverandi stjórnarmeðlimur hefur leyfi til þess að gegna embætti Öldungs.

· Öldungur þarf að eiga í það minnsta eina önn eftir af skólagöngu sinni í Kvennaksólanum þegar að ný stjórn tekur við.

· Öldungur skal vera hlutlaus og hefur þar með ekki leyfi til þess að kjósa um álitaefni innan stjórnarinnar.

· Öldungur skal ekki gegna neinum öðrum embættum stjórnar nema til þess að létta undir með öðrum meðlimur stjórnar og á þetta einungis við um minni verkefni.

· Öldungi er heimilt að skrifa undir samnging fyrir hönd Keðjunnar, sé hvorki forseti Keðjunnar né gjadkeri Keðjunnar orðinn fjárráða, en einungis í samráði við þá.

Miðstjórn Keðjunnar

· Aðalstjórn Keðjunnar, skólanefndarfulltrúi, meðlimir allra nefnda innan vébanda Keðjunnar og árgangaráð mynda miðstjórn Keðjunnar.

· Miðstjórn Keðjunnar skal funda að lágmarki tvisvar á önn á og oftar ef stjórn Keðjunnar telur þörf á því.

· Forseti Keðjunnar skal vera fundarstjóri á fundum miðstjórnar.

· Á fundum miðstjórnar skulu stjórn Keðjunnar og aðrar nefndir miðla upplýsingum um áætlanir sínar. Meðlimir miðstjórnar skulu síðan leitast við að miðla þeim upplýsingum áfram til annarra félagsmanna Keðjunnar.

· Stjórn Keðjunnar skal sjá um að rita niður fundargerðir á miðstjórnarfundum Keðjunnar og miðla þeim til nemenda.

IV. kafli. Nefndir og embættismenn Keðjunnar

Formaður nefndar eða ráðs sér um verkaskiptingu í sinni nefnd. Hann stjórnar fundum, ber ábyrgð á framkvæmdum nefndarinnar og er tengiliður hennar við aðalstjórn. Formaður ber ábyrgð á fjárreiðum nefndarinnar og að ársskýrslu hennar sé skilað til stjórnar Keðjunnar að skólaári loknu.

Allar nefndir skulu skila inn vinnuáætlun fyrir skólaárið á aðalfundi haust hvert. Í skýrslunni eiga að koma fram grófar tíma- og fjárhagsáætlanir fyrir viðburði nefndanna.

Innan vébanda Keðjunnar starfa eftirtaldar nefndir:

Auglýsinganefnd

· Auglýsinganefnd skal skipuð fimm nemendum í upphafi skólaárs, þar af a.m.k. einum nýnema sem valinn er að hausti

· Hlutverk nefndarinnar er að sjá um að auglýsa viðburði á vegum Keðjunnar

· Auglýsinganefnd skal skipa fulltrúa innan nefndarinnar til setu í margmiðlunarráði

Árbókarnefnd

· Árbókarnefnd skal skipuð þremur nemendum í upphafi skólaárs. Skulu þeir vera úr 2. og 3. bekk

· Hlutverk nefndarinnar er að gefa út árbók útskriftarárgangs Kvennaskólans

· Nefndin skal finna teiknara og semja við hann í samráði við gjaldkera Keðjunnar

· Nefndin skal sjá um skráningu nemenda í bókina, innheimtu efnis í bókina og sölu á henni. Allir félagar Keðjunnar á útskriftarári eiga rétt á skráningu í árbókina

Dimmissionnefnd

· Dimmissionnefnd skal skipuð þremur nemendum úr útskriftarárgangi í upphafi skólaárs

· Hlutverk nefndarinnar er að skipuleggja dimmissiondaginn, þ.e. að búa til dagsskrá fyrir daginn og panta veitingar og sal fyrir kvöldið, boða til æfinga o.fl.

· Dimmissionnefnd sér um öll fjármál og innheimtu sem tengist deginum

Femínistafélagið Þóra Melsteð

· Femínistafélagið Þóra Melsteð skal skipað fimm nemendum í upphafi skólaárs, þar af a.m.k. einum nýnema sem valinn er að hausti.

· Formaður Þóru Melsteð er meðlimur í jafnréttisnefnd Keðjunnar

· Þóra Melsteð skal sjá um að fræða meðlimi Keðjunnar um Femínisma og allt sem við kemur honum.

· Þóra Melsteð skal halda viðburði til að koma málefni sínu á framfæri.

Fréttanefnd

· Fréttanefnd skal skipuð fimm nemendum í upphafi skólaárs, þar af a.m.k. einum nýnema sem valinn er að hausti

· Hlutverk fréttanefndar er að gefa út fréttablaðið Jómfrúna, sem gefið er út á hápunktum félagslífsins, í nýnema- , epla-, og árshátíðarvikunni

· Nefndin skal sjá um að útvega efni í blaðið og afla auglýsinga í samstarfi við markaðsnefnd

· Fréttanefnd skal skipa fulltrúa nefndarinnar til setu í margmiðlunarráði

Góðgerðarnefnd

· Góðgerðarnefnd skal skipuð þremur nemendum í upphafi skólaárs, þar af a.m.k. einum nýnema sem valinn er að hausti

· Hlutverk nefndarinnar er að skipuleggja góðgerðarvikuna í samráði við stjórn Keðjunnar og skólastjórnendur

· Nefndin skal vinna að því að Kvenaskólanemendur sinni góðgerðarmálum

Hátíðarnefnd 

· Hátíðarnefnd skal skipuð fimm nemendum í upphafi skólaárs, þar af a.m.k. einum nýnema sem valinn er að hausti.

· Hátíðarnefnd skal halda jólaviku og páskaviku

· Hátíðarnefnd skal einnig halda viðburði í kringum aðra hátíðardaga.

· Nefndin skal einnig sjá um skreytingar fyrir viðburði skólans í samráði við stjórn líkt og eplaviku og árshátíðarviku.

Hestanefnd

· Hestanefnd skal skipuð af fjórum nemendum í upphafi skólaárs, þar af a.m.k. einum nýnema sem valinn er að hausti.

· Hlutverk hestanefndar er að miðla upplýsingum um íslenska hestinn til nemenda Kvennaskólans.

· Hestanefnd skal halda viðburði til að koma hlutverki sínu á framfæri.

Hinseginfélagið Stoltið 

· Nefndin skal skipuð af fjórum nemendum í upphafi skólaárs, þar af a.m.k. einum nýnema sem valinn er að hausti.

· Formaður Stoltsins er meðlimur í jafnréttisnefnd Keðjunnar.

· Nefndin skal sjá um að fræða meðlimi Keðjunnar um hinseginleika.

· Nefndin skal halda viðburði til að koma málefni sínu á framfæri.

Íþróttanefnd

· Íþróttanefnd skal skipuð fimm nemendum í upphafi skólaárs, þar af a.m.k. einum nýnema sem valinn er að hausti

· Nefndin leitast við að auka áhuga nemenda á íþróttum auk þess sem hún sér um skipulagningu íþróttaviðburða yfir skólaárið

· Íþróttanefnd skal halda allavegana eitt sleðakvöld á skólaárinu.

· Íþróttanefnd skal skipuleggja Kvennóleikana í samráði við aðalstjórn Keðjunnar.

Jafnréttisnefnd

· Jafnréttisnefnd skal skipað formönnum Þóru Melsteð, Stoltsins, stjórnarmeðlimi, ritnefndarmeðlimi og jafnréttisfulltrúa nemenda

· Jafnréttisfulltrúi Kvennaskólans er leiðbeinandi teymisins

· Hlutverk nefndarinnar er að útbúa jafnréttisáætlun og kynna fyrir nemendum og skólayfirvöldum auk þess að fylgjast með stöðu jafnréttismála í umhverfi nemenda.

· Jafnréttisnefnd skal stuðla að því að starf Keðjunnar sé unnið með hliðsjón af jafnréttisáætlun Keðjunnar

· Jafnréttistnefnd skal fara yfir allt efni sem Keðjan gefur út og skal útgáfan háð samþykki nefndarinnar

· Nefndin skal halda samráðsfund með jafnréttisnefnd Kvennaskólans að minnsta kosti tvisvar á önn

· Jafnréttisfulltrúi skal valinn í upphafi skólaárs og ber ábyrgð á að jafnréttisnefnd Keðjunnar starfi á skólaárinu, fylgi jafnréttisáætlun sinni og fundi að minnsta kosti einu einni í mánuði

· Jafnréttisfulltrúi er tengiliður nemenda við jafnréttisnefnd

Kósýnefnd

· Kósýnefnd skal skipuð þremur einstaklingum í upphafi skólaárs.

· Nefndin skal standa fyrir flatbökusölu fyrsta föstudag hvers mánaðar.

· Einn nýnemi skal valinn inn í nefndina í upphafi skólaárs.

· Nefndin skal sjá um að umgengi í litla Kvennó sé í samræmi við skólareglur.

· Nefndin skal einnig sjá um þrif á samlokugrilli og örbylgjuofni í litla Kvennó einu sinni í mánuði.

Ljósmyndanefnd

· Ljósmyndanefnd skal skipuð fimm nemendum í upphafi skólaárs, þar af a.m.k. einum nýnema sem valinn er að hausti

· Ljósmyndanefnd sér um að taka og vinna einstaklingsmyndir fyrir heimasíðu Keðjunnar

· Nefndin skal vinna í samráði við margmiðlunarráð og sjá til þess að fagmannlega sé staðið að öllum myndatökum á vegum Keðjunnar

· Ljósmyndanefnd skal sjá um að birta myndir á lokuðu svæði nemenda eða í útgefnu efni með leyfi viðkomandi nemanda/nemenda

· Að minnsta kosti einn meðlimur nefndarinnar skal vera viðstaddur viðburði Keðjunnar til myndatöku

· Ljósmyndanefnd skal sjá til þess að myndaveggur sé í skólanum

· Ljósmyndanefnd skal vera öðrum nefndum Keðjunnar innan handar með ljósmyndun

· Formaður er fulltrúi ljósmyndanefndar í margmiðlunarráði

Nördanefnd

· Nördanefnd skal skipuð þremur nemendum í upphafi skólaárs, þar af a.m.k. einum nýnema sem valinn er að hausti

· Hlutverk nördanefndar er að stuðla að sértækri afþreyingu fyrir nemendur svo sem spilakvöld, LARP, kvikmyndakvöld, lan og annað

Peysufatanefnd

· Peysufatanefnd skal skipuð þremur nemendum í upphafi skólaárs, þar af a.m.k. einum nýnema sem valinn er að hausti

· Peysufatanefnd skal sjá um skipulagningu á Peysufatadeginum í samvinnu við fulltrúa skólans. Í skipulagningunni felst að útvega dans- og söngkennara, harmónikkuleikara auk þess að koma á sambandi við búningaleigu

· Peysufatanefnd sér um þátttökuskráningu

Ritnefnd

· Stjórn Ritnefndar skal skipuð fjórum nemendum í upphafi skólaárs auk formanns/ritstjóra; ritara, og þremur meðstjórnendum, þar af a.m.k. einum nýnema sem valinn er að hausti

· Ritnefnd sér um útgáfu Heimasætunnar, skólablaðs Kvennaskólans sem koma skal út í apríl

· Ritnefnd skal sjá til þess að ljóðaveggur sé í skólanum

· Útgjöld ritnefndar skulu ákveðin í samráði við gjaldkera Keðjunnar

· Hlutverk ritnefndar er að afla efnis í Heimasætuna innan skóla sem utan. Ritnefnd skal sjá til þess að Heimasætan sé prófarkalesin og samþykkt af stjórn Keðjunnar og skólastjórn Kvennaskólans í Reykjavík. Auk þess ber ritnefnd ábyrgð á því að varðveitt verði 10 eintök af blaðinu.

· Formaður ritnefndar og forseti Keðjunnar bera ábyrgð á efni og útgáfu Heimasætunnar

Tjarnardaganefnd

· Tjarnardaganefnd skal skipuð fimm nemendum í upphafi skólaárs, þar af a.m.k. einum nýnema sem valinn er að hausti

· Hlutverk nefndarinnar er að hafa umsjón með skipulagningu á Tjarnardögum ásamt fulltrúum Kvennaskólans

· Nefndin skal sjá um að gera samninga við öll þau fyrirtæki og aðila sem koma að dögunum

· Nefndin skal sjá um skráningu þátttakenda, skipun í hópa, innheimtu þátttökugjalda og um reikningsskil í samstarfi við gjaldkera Keðjunnar

· Tjarnardagar skulu haldnir í sömu viku og árshátíð Keðjunnar.

Tónlistarnefnd

· Tónlistarnefnd skal skipuð fimm nemendum í upphafi skólaárs, þar af a.m.k. einum nýnema sem valinn er að hausti

· Tónlistarnefnd skal stuðla að öflugu tónlistarlífi meðal Kvenskælinga.

· Tónlistarnefnd skal finna og velja meðlimi í skólahljómsveit Kvennaskólans ár hvert sem skal vera sverð og skjöldur tónlistarlífs Kvennaskólans.

Tækninefnd

· Tækninefnd skal skipuð þremur nemendum í upphafi skólaárs, þar af a.m.k. einum nýnema sem valinn er að hausti

· Tækninefnd hefur yfirumsjón með tækjabúnaði fyrir viðburði Keðjunnar í samvinnu við umsjónarmann fasteigna Kvennaskólans

· Nefndin skal sjá um notkun á tækjakosti félagsins á viðburðum og koma í veg fyrir misnotkun þeirra. Fulltrúi tækninefndar skal vera viðstaddur allar skemmtanir þar sem tækjabúnaður Keðjaunnar er notaður

· Formaður tækninefndar ber ábyrgð á tækjabúnaði Keðjunnar í samvinnu við umsjónarmann fasteigna Kvennaskólans

Útskriftanefnd

· Útskriftarnefnd ber ábyrgð á útskriftarferð nemenda Kvennaskólans sem fer fram sumarið eftir þriðja bekk.

· Útskriftarnefnd skal halda utan um þátttökuskráningu og fjáraflanir auk þess sem hún skal finna ferðatilboð í samstarfi við stjórn Keðjunnar.

· Nefndin sér um að gera samning við ferðaskrifstofu auk þess að finna áfangastað í samvinnu við ferðaskrifstofuna og nemendur.

· Nefndin skal sjá um skráningu þátttakenda, skipun í hópa, innheimtu þátttökugjalda og um reikningsskil í samstarfi við gjaldkera Keðjunnar

· Útskriftarnefnd er skylt að vera tengiliður við fararstjóra þegar á áfangastað er komið.

· Útskriftarnefnd skal vera tengiliður nemenda á lokaári við stúdentshúfufyrirtæki.

Vídjónefndin Klisjan

· Vídjónefndin Klisjan skal skipuð sex nemendum í upphafi skólaárs, þar af a.m.k. einum nýnema sem valinn er að hausti

· Hlutverk nefndarinnar er að festa böll og aðra stóra viðburði Keðjunnar á filmu. Að minnsta kosti tveir nefndarmeðlimir skulu vera viðstaddir þessa viðburði Keðjunnar til þess að mynda þá

· Vídjónefndin Klisjan skal leitast við að setja öll myndbönd sín og skemmtiefni úr sinni smiðju svo að meðlimir Keðjunnar hafi aðgang að þeim eins fljótt og auðið er

· Nefndin skal framleiða árshátíðarmynd og eplamynd Keðjunnar og sjá til þess að þær séu aðgengilegar nemendum á árshátíðardegi og epladegi

Vídjónefndin Pedróa

· Vídjónefndin Pedróa skal skipuð sex nemendum í upphafi skólaárs, þar af a.m.k. einum nýnema sem valinn er að hausti.

· Hlutverk nefndarinnar er að festa minni viðburði Keðjunnar líkt og peysufatadaginn, dimmission og útgáfu Heimasætunnar á filmu. Að minnsta kosti tveir nefndarmeðlimir skulu vera viðstaddir þessa viðburði Keðjunnar til þess að mynda þá.

· Vídjónefndin Pedróa skal leitast við að setja öll myndböndin sín og skemmtiefni úr sinni smiðju svo að meðlimir Keðjunnar hafi aðgang að þeim eins fljótt og aiðið er.

Önnur embætti og félög innan vébanda Keðjunnar eru:

Síf-ari er fulltrúi Keðjunnar og tengiliður við SÍF (Samband Íslenskra Framhaldsskólanema). Síf-ari á sæti í sambandsstjórn SÍF og sækir fundi sambandsstjórnar og Aðalþing SÍF. Varasífari er staðgengill Síf-ara komist sífari ekki á fundi.

Kórfulltrúi er valinn af félögum í kór Kvennaskólans í upphafi skólaárs og er tengiliður kórsins við stjórn Keðjunnar. Kórfulltrúi á sæti í miðstjórn Keðjunnar.

Lénsherra aðstoðar stjórn Keðjunnar við uppfærslu og viðhald á heimasíðu Keðjunnar. Hann skal vera nefndum og ráðum Keðjunnar innan handar við að setja inn upplýsingar inn á vef Keðjunnar.

Skólanefndarfulltrúi skal skipaður af aðalstjórn Keðjunnar. Skólanefndarfulltrúi er áheyrnarfulltrúi í skólanefnd Kvennaskólans með málfrelsi og tillögurétt skv. 5. gr. laga um framhaldsskóla. Skólanefndarfulltrúi skal standa vörð um hagsmuni nemenda í skólanefnd og vera tengiliður nemenda við skólanefnd. Skólanefndarfulltrúi getur óskað eftir miðstjórnarfundi ef að svo ber undir einu sinni á önn.

Umhverfisfélag Kvennaskólans í Reykjavík er sjálfstætt starfandi félag á vegum Keðjunnar. 


Árgangaráð

· Árgangaráð eru þrjú talsins, eitt fyrir hvern árgang, skal það skipað bekkjarformönnum og varabekkjarformönnum í þeim árgangi

· Árgangaráð skulu vinna að viðburðum fyrir nemendur í sínum árgangi

· Hver bekkur kýs sér bekkjarformann og varabekkjarformann í upphafi hvers skólaárs sem sitja í árgangaráði fyrir hönd síns bekkjar

· Stjórn Keðjunnar ber ábyrgð á því að komið sé á fót ráði fyrir hvern árgang í upphafi skólaárs og að búið sé að skipa formenn þeirra fyrir 1. október

V. kafli. Félagsfundir

1. gr. Lagabreytingafundur Keðjunnar

Lagabreytingafundur Keðjunnar skal haldinn árlega, eigi síðar en þremur vikum fyrir kosningar. Stjórn Keðjunnar skal auglýsa lagabreytingafund með minnst viku fyrirvara.

Forseti Keðjunnar er fundarstjóri á lagabreytingafundi.

Atkvæðis- og tillögurétt á lagabreytingafundi hafa allir félagar Keðjunnar. Þá hefur félagsmálafulltrúi skólans og þeir sem nemendaráð býður sérstaklega að sitja fundinn, tillögurétt.

Einfaldur meirihluti atkvæða nægir til þess að tillaga um lagabreytingu teljist samþykkt.

Þegar kosið hefur verið um allar tillögur að nýjum greinum, skal kosið um lög Keðjunnar í heild sinni. Þau teljast samþykkt ef tveir þriðju hluti atkvæðisbærra fundarmanna er þeim fylgjandi.

Tillögur til lagabreytinga skulu háðar samþykki skólameistara og félagsmálafulltrúa áður en þær eru lagðar fram á lagabreytingafundi.

3. gr. Miðstjórnarfundur Keðjunnar

Miðstjórnafundur Keðjunnar skal haldinn tvisvar á ári, einu sinni á önn. Stjórn Keðjunnar skal auglýsa miðstjórnarfundi með minnst viku fyrirvara.

Forseti Keðjunnar er fundastjóri á lagabreytingafundi.

Miðstjórnarfundir skulu haldnir til að ræða málefni sem kemur miðstjórn Keðjunnar við.

Allir meðlimir miðstjórnar hafa jafnan atkvæðis- og tillögurétt á miðstjórnarfundum.

3. gr. Hefðarbókarfundur Keðjunnar

Hefðabókarfundur Keðjunnar skal haldinn árlega í lok seinni annar. Stjórn Keðjunnar skal auglýsa hefðarbókarfund með minnst viku fyrirvara.

Formaður skemmtinefndar er fundastjóri á hefðarbókarfundum.

Atkvæðis- og tillögurétt hafa allir félagar Keðjunnar.

Einfaldur meirihluti atkvæða nægir til þess að tillaga um lagabreytingu teljist samþykkt.

Ekki er leyfilegt að fleiri en 100 hefðir séu í hefðarbókinni í einu. Ef að þær eru orðnar fleiri en 100 þarf að kjósa um hvaða hefðum skuli vera eytt út á hefðarbókafundum

4. gr. - Vantraust

Stjórn Keðjunnar er skylt að boða til fundar fari a.m.k. 1/3 félagsmanna skriflega fram á slíkt. Tillögu um vantraust á stjórnina eða einstaka embættismenn Keðjunnar má bera fram á slíkum fundi. Samþykki 2/3 hluta félagsmanna þarf til að samþykkja vantraust. Verði tillaga um vantraust samþykkt skal sá eða þau/þeir sem vantraustið nær til láta þegar af störfum. Skal boða til félagsfundar innan tveggja vikna þar sem kosið skal í laus embætti.

VI. kafli. Kosningar

Aðalstjórn Keðjunnar skipar 5 manna kjörstjórn í upphafi vorannar, í síðasta lagi fimm vikum fyrir kjördag. Skipan kjörstjórnar skal háð samþykki skólameistara og félagsmálafulltrúa sem velja formann kjörstjórnar.

Kjörstjórn ákveður kjördag og auglýsir eftir framboðum í nefndir, ráð og embætti Keðjunnar.

Kjörstjórn annast undirbúning og framkvæmd kosninga í samvinnu við félagsmálafulltrúa og/eða starfsmenn Kvennaskólans og annast talningu atkvæða.

Frambjóðendur skulu tilkynna framboð sitt skriflega til kjörstjórnar eigi síðar en 7 dögum fyrir kjördag. Meðlimir kjörstjórnar eru ekki kjörgengir í embætti.

Frambjóðandi skal hafa sýnt fram á með ástundun og árangri í námi að hafa svigrúm til starfa fyrir Keðjuna. Skólastjórnendur hafa rétt til að hafna framboðum á þessum eða öðrum þeim forsendum sem þykja sanngjarnar, s.s vegna agabrota. Telji kjörstjórn og/eða félagsmálafulltrúar frambjóðanda af einhverjum orsökum vera vanhæfan til setu í nemendaráði ber þeim að leggja tillögu um höfnun framboðs fyrir skólayfirvöld til samþykkis. Frambjóðanda skal gerð grein fyrir meintu vanhæfi og ástæðum þess og honum gefið færi á að tala máli sínu fyrir skólayfirvöldum.

Kjörstjórn skal standa fyrir kynningu á frambjóðendum á facebook síðu Keðjunnar. Halda skal opinn framboðsfund í sal þar sem allir frambjóðendur skulu hafa jöfn tækifæri til að kynna sig.

Kosningar

Kosningar í embætti Keðjunnar skulu fara fram eigi síðar en tveimur vikum fyrir síðasta kennsludag. Allir félagar Keðjunnar hafa kosningarétt og allir, að undanskildum útskriftarnemum, eru kjörgengir. Frambjóðendur til forseta og gjaldkera Keðjunnar skulu hafa náð sjálfræðisaldri í upphafi nýs skólaárs, nema ef undantekning hefur verið veitt frá kjörstjórn, þá verða þeir einstaklingar samt sem áður að verða sjálfráða á sama ári og þeir tóku við embætti sínu sem stjórnarmeðlimir.

Kosið skal í öll þau embætti sem nefnd eru í 3. og 5. kafla samkvæmt þeim fjölda einstaklinga sem gert er ráð fyrir, að undanskildum kórfulltrúa og skólanefndarfulltrúa.

Ef þörf er skal halda haustkosningar þar sem kosið er í laus embætti.

Haustkosningar skulu fara fram eigi síðar en 1. október.

Sá sem flest atkvæði fær í kosningum hverju sinni telst rétt kjörinn. Ef aðeins eitt framboð berst í embætti þarf 2/3 hluta atkvæða til að ná kjöri.